Objawy chorób

Znajdź objaw choroby:

Wybierz literę rozpoczynającą nazwę choroby której objawów szukasz:

Objawy zespołu Tourette`a

Choroba po raz pierwszy została opisana w 1885 roku przez francuskiego neurologa Georges'a Gilles'a de la Tourette’a, któremu również zawdzięcza swoją nazwę. Zespół Tourette`a określa się jako wrodzone zaburzenie neurologiczne charakteryzujące się przede wszystkim występowaniem licznych tików ruchowych i werbalnych.

Choroba tików, bo tak też jest nazywana jest organicznym schorzeniem mózgu, występującym często rodzinnie, jednak do dziś nie udało się ustalić miejsca zmian genetycznych leżących u podstaw tego schorzenia. Zespół Tourette'a dotyka przeciętnie 4 osób na 10 tysięcy i aż cztery razy częściej mężczyzn, niż kobiet.

Zobacz również opis choroby: Zespół Tourette'a

U dzieci występuje z częstością 1–10/1000. Choroba ta ma zasięg ogólnoświatowy i nie jest warunkowana ze względu na pochodzenie ani na rasę. Z zespołem Tourette'a chorzy zmagają się zazwyczaj do końca życia, chociaż zdarzają się krótkie okresy remisji.

Rodzaje objawów choroby

Pierwsze objawy choroby pojawiają się najczęściej ok. 7 roku życia ale zdecydowana większość  rozwija się między 2 a 15 rokiem życia. Najsilniejsze dolegliwości obserwuje się we wczesnym okresie dojrzewania.
Tiki są najbardziej charakterystycznym objawem zespołu Tourette’a. Są to niezależne od woli, nagłe, szybkie, krótkotrwałe skurcze określonych mięśni. Wyróżnia się trzy rodzaje tików: motoryczne, wokalne i złożone.
Tiki motoryczne

Pierwszy rodzaj tików obejmuje najczęściej mięśnie twarzy, głowy, kończyn górnych i tułowia. Dzieli się je na proste i złożone.

Proste tiki przyjmują postać groteskowych ruchów, takich jak: uporczywe mruganie, dziwne ruchy języka, grymasy twarzy, otwieranie ust, marszczenie czoła, potrząsanie głową, ruchy przypominające zaprzeczanie lub przytakiwanie, wzruszanie ramionami, zaciskanie pięści.

Tiki proste mogą mieć charakter miokloniczny, czyli zrywania mięśnia, który jest bardzo szybki i krótki lub dystoniczny, spowodowane przedłużonym rozkurczem mięśnia, który jest dłuższy, wolniejszy i mniej spektakularny.

Tiki złożone obejmują więcej grup mięśniowych i mają bardziej uporządkowany charakter. Chory podskakuje, obwąchuje, dotyka i szczypie samego siebie, ale także osoby i przedmioty w pobliżu.

Tiki motoryczne mogą występować pojedynczo lub seriami, chory powtarza wtedy jeden lub kilka charakterystycznych ruchów wiele razy. Dany rodzaj tiku powtarza się w trakcie kolejnych napadów.

Jest charakterystyczny dla chorego. Zdarza się, że tik 'ruchowy' jest poprzedzony doznaniami czuciowymi obejmującymi dany fragment ciała.

Może to być uczucie drętwienia, dotyku, pieczenia i morowienia. Takie odczucie bywa nazywane tikiem czuciowym.

Tiki wokalne

Za ten rodzaj tików odpowiedzialne są mimowolne skurcze mięśni odpowiedzialnych za wydawanie dźwięków i mówienie. Je również można podzielić na proste i złożone.

Tiki proste przybierają postać nieskoordynowanych, nieuporządkowanych dźwięków, które można opisać jako: chrząkanie, pogwizdywanie, mlaskanie, szczekanie, cmokanie, mruczenie, jęczenie, syczenie, czkawka, głośne wdechy lub wydechy.

Tiki złożone często układają się w słowa, sylaby, a nawet frazy lub twierdzenia. Ważne jest to, że tiki wokalne również powtarzają się, więc u chorego można zauważyć tendencje do formułowania określonych kilku słów lub zdań.

Tiki złożone

Ostatnia grupa tików jest uważana za najbardziej spektakularną wśród objawów zespołu Tourette`a i często z nim utożsamianą. Zaburzenia te nie są jednak częste, jedynie 10-30% chorych prezentuje te charakterystyczne objawy. Wyróżnia się:
  • Echolalię - zaburzenie polegające na powtarzaniu usłyszanych słów lub zwrotów wypowiedzianych przez inne osoby, ale również usłyszanych w telewizji lub radio. Mogą występować natychmiast po usłyszeniu danej sekwencji lub dopiero po jakimś czasie
  • Palilalia - polega na mimowolnym powtarzaniu własnych słów lub zdań
  • Koprolalia - czyli patologiczna, niedająca się opanować potrzeba wypowiadania nieprzyzwoitych słów lub zdań, przekleństw lub obelg kierowanych do obcych. Mogą być to pojedyncze przekleństwa lub złożone zdania. Koprolalia występuje także w wielu innych chorobach nerwowych i psychicznych, np. schizofrenii, psychozach alkoholowych, czasem w nerwicy natręctw
  • Echopraksja - polega na powtarzaniu ruchów zaobserwowanych u innych
  • Kopropraksja - zaburzenie polegające na pokazywaniu nieprzyzwoitych gestów. Występuje nagle i nie podlega kontroli chorego
  • Nasilenie tików, zwłaszcza tików złożonych jest największe między 10 a 12 rokiem życia. W okresie dojrzewania, a później także w życiu dorosłym objawy choroby mogą ustąpić całkowicie (dotyczy to 30-40% chorych), u ok. 30% ulegają złagodzeniu, a u pozostałej części chorych utrzymują się bez znaczących zmian.
Autor:

Paulina Łabędź

Zobacz również opis choroby: Zespół Tourette'a

Dodaj komentarz

Brak komentarzy

Gorący temat

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Podwójne widzenie - przyczyny, objawy, leczenie

Sprawdź czy z Twoim układem nerwowym jest wszystko w porządku »

Artykuły

Tagi

Najnowsze objawy